چهارشنبه, 03 خرداد 1396
Strict Standards: Non-static method modContentSlideShowHelper::process() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_yt_content_slideshowii/mod_yt_content_slideshowii.php on line 104 Strict Standards: Non-static method modContentSlideShowHelper::getList() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_yt_content_slideshowii/helper.php on line 32 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_yt_content_slideshowii/assets/ytc_content_slide_ii.php on line 61 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_yt_content_slideshowii/assets/ytc_content_slide_ii.php on line 62 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_yt_content_slideshowii/assets/ytc_content_slide_ii.php on line 65 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_yt_content_slideshowii/assets/ytc_content_slide_ii.php on line 261 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_yt_content_slideshowii/assets/ytc_content_slide_ii.php on line 144 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_yt_content_slideshowii/assets/ytc_content_slide_ii.php on line 146
      
      
به نام خدا   دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی ایام مبارک شعبان را تبریک عرض می...
افزودن نظر
  به نام خدا به گزارش روابط عمومی عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی، حجت الاسلام حمید...
  به نام خدا به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی،محمد حسین عبداللهی مسئول...
به نام خدا    به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی ،محمد حسین عبداللهی...
دبیرخانه خراسان رضوی سالروز بیانات مقام معظم رهبری (مدظله) درخصوص کانون های فرهنگی هنری مساجد راگرامی می...
روحشان شاد ویادشان گرامی باد     روابط عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی افزودن نظر
Notice: Undefined index: sub_content in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_yt_content_slideshowii/tmpl/theme2.php on line 156
Notice: Undefined index: sub_content in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_yt_content_slideshowii/tmpl/theme2.php on line 156
Notice: Undefined index: sub_content in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_yt_content_slideshowii/tmpl/theme2.php on line 156
Notice: Undefined index: sub_content in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_yt_content_slideshowii/tmpl/theme2.php on line 156
Notice: Undefined index: sub_content in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_yt_content_slideshowii/tmpl/theme2.php on line 156
Notice: Undefined index: sub_content in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_yt_content_slideshowii/tmpl/theme2.php on line 156
Notice: Undefined index: sub_content in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_yt_content_slideshowii/tmpl/theme2.php on line 156

جشنواره ها

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_phocagallery_slideshow_floom/mod_phocagallery_slideshow_floom.php on line 25 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryFileThumbnail::getThumbnailName() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_phocagallery_slideshow_floom/mod_phocagallery_slideshow_floom.php on line 108 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryPath::getPath() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/file/filethumbnail.php on line 24 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryPath::getInstance() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/path/path.php on line 36 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/file/filethumbnail.php on line 24 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryFile::getTitleFromFile() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/file/filethumbnail.php on line 25 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryFile::removeExtension() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/file/file.php on line 30 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryFileThumbnail::getThumbnailName() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_phocagallery_slideshow_floom/mod_phocagallery_slideshow_floom.php on line 108 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryPath::getPath() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/file/filethumbnail.php on line 24 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryPath::getInstance() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/path/path.php on line 36 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/file/filethumbnail.php on line 24 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryFile::getTitleFromFile() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/file/filethumbnail.php on line 25 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryFile::removeExtension() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/file/file.php on line 30 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryFileThumbnail::getThumbnailName() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_phocagallery_slideshow_floom/mod_phocagallery_slideshow_floom.php on line 108 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryPath::getPath() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/file/filethumbnail.php on line 24 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryPath::getInstance() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/path/path.php on line 36 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/file/filethumbnail.php on line 24 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryFile::getTitleFromFile() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/file/filethumbnail.php on line 25 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryFile::removeExtension() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/file/file.php on line 30 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryFileThumbnail::getThumbnailName() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_phocagallery_slideshow_floom/mod_phocagallery_slideshow_floom.php on line 108 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryPath::getPath() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/file/filethumbnail.php on line 24 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryPath::getInstance() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/path/path.php on line 36 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/file/filethumbnail.php on line 24 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryFile::getTitleFromFile() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/file/filethumbnail.php on line 25 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryFile::removeExtension() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/file/file.php on line 30 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryFileThumbnail::getThumbnailName() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_phocagallery_slideshow_floom/mod_phocagallery_slideshow_floom.php on line 108 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryPath::getPath() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/file/filethumbnail.php on line 24 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryPath::getInstance() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/path/path.php on line 36 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/file/filethumbnail.php on line 24 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryFile::getTitleFromFile() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/file/filethumbnail.php on line 25 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryFile::removeExtension() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/file/file.php on line 30 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryFileThumbnail::getThumbnailName() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_phocagallery_slideshow_floom/mod_phocagallery_slideshow_floom.php on line 108 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryPath::getPath() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/file/filethumbnail.php on line 24 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryPath::getInstance() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/path/path.php on line 36 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/file/filethumbnail.php on line 24 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryFile::getTitleFromFile() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/file/filethumbnail.php on line 25 Strict Standards: Non-static method PhocaGalleryFile::removeExtension() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/file/file.php on line 30
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_vertical_scroll_recent_article/mod_vertical_scroll_recent_article.php on line 30 Strict Standards: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method modVerticalScrollRecentArticleHelper::getArticleList() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/libraries/joomla/cache/controller/callback.php on line 159 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_vertical_scroll_recent_article/helper.php on line 27 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_vertical_scroll_recent_article/helper.php on line 30 Strict Standards: Non-static method modVerticalScrollRecentArticleHelper::loadScripts() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_vertical_scroll_recent_article/mod_vertical_scroll_recent_article.php on line 41 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_vertical_scroll_recent_article/helper.php on line 21
  1. وبلاگ ها
  2. وب سایت ها
  3. ثبت نام
  4. نشریات تجربی
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_p30weblinks/tmpl/default.php on line 61

 

لطفا آدرس وبلاگ یا وب سایت خود را برای معرفی در سایت دبیرخانه ارسال فرمایید

 

 

لطفا مشخصات نشریه ی خود را برای ثبت در سایت ارسال کنید

 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : أَلدّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفاعِلِه؛ كسى كه ديگران را به كار نيك راهنمائى كند گـويـا خـود، آن را انـجـام داده اسـت. وسائل الشيعه: ج 11، ص 398

۱۵۰۰ جلد قرآن در کانون های فرهنگی هنری مساجد استان توزیع می شود

IMAGE

به نام خدا     به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی ،محمد حسین عبداللهی مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی...

طرح ربیع القرآن در کانون های مساجد خراسان رضوی برگزار می شود

IMAGE

به نام خدا   به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی،محمد حسین عبداللهی مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی...

۱۰۰ میلیون ریال تجهیزات کتابخانه ای در کانون های مساجد خراسان رضوی توزیع شد

IMAGE

به نام خدا   به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی،محمد حسین عبداللهی مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی...

اختتامیه اولین جشنواره قصه خوانی قرآن با عنوان نردبان آسمان برگزار شد

IMAGE

     به نام خدا به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی،محمد حسین عبداللهی مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی...

مهمترین وظیفه امروز ما پایداری بر خط امام(ره) و رهبری است

IMAGE

  به نام خدا به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی ، محمد حسین عبداللهی مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی...

دبیرخانه کانون های مساجد خراسان رضوی همواره در کشور پیشتاز است

IMAGE

  به نام خدا به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی،محمد حسین عبداللهی مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و...

تیم رباتیک کانون شهید محمدیانی سبزوار موفق به کسب مقام قهرمانی شد

IMAGE

  به نام خدا   به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی ،محمد حسین عبداللهی مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی...

جشن ولادت حضرت علی(ع) در ۳۵ کانون فرهنگی هنری سرخس برگزار شد

IMAGE

به نام خدا   به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی،ایمان مستفیه دبیر شورای هماهنگی و برنامه ریزی کانون...

۶۰۰ نفر از اعضای کانون های فرهنگی هنری شهرستان خلیل آباد معتکف شدند

IMAGE

  به نام خدا به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی،سعید پریشان توندری دبیر شورای هماهنگی و برنامه ریزی...

شرکت ۵ هزار نفر از خواهران کانونهای مساجد در نشست های زن و خانواده

IMAGE

به نام خدا   به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی ،محمد حسین عبداللهی مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی...

چهارمین جشنواره ملی محراب

سامانه شناسایی مراکز رضوی

مرکز آزمون

دسترسی سریع

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_animateimages/tmpl/default.php on line 191

اوقات شرعی

حاضرین در سایت

ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ورود خبرنگاران افتخاری

نظرسنجی

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_mijopolls/mod_mijopolls.php on line 19 Strict Standards: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_mijopolls/mod_mijopolls.php on line 28 Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/includes/application.php on line 536 Strict Standards: Non-static method modMijopollsHelper::getResults() should not be called statically in /home/mehrabco/domains/mehrab8.com/public_html/modules/mod_mijopolls/mod_mijopolls.php on line 45