سه شنبه, 19 آذر 1398

اوقات فراغت به عنوان يك پديده فرهنگي، اجتماعي كه در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و غيره مؤثر است موضوع مشترك بين مقام اقشار جامعه است. ويژگي‌هاي نهفته در اوقات فراغت عاملي است كه از يك سو مورد توجه و عنايت دست‌اندركاران تعليم و تربيت و مسئولان امور فرهنگي و از طرف ديگر روان‌شناسان و جامعه‌شناسان قرار مي‌گيرد به طوري كه بسياري از كارشناسان معتقدند اوقات فراغت آيينه تما‌نماي فرهنگ يك جامعه است.
به اين معنا كه چگونگي گذراندن اوقات فراغت افراد يك جامعه تا حد زيادي معرف ويژگي‌هاي فرهنگ آن جامعه است و از اين نظرگاه كوشش براي شناسايي و چگونگي گذراندن اوقات فراغت در يك جامعه يا يك گروه اجتماعي حائز اهميت و اعجاز ويژه‌اي است كه قرآن كريم مي‌فرمايد:
«فاذا فرغت فانصب و الي ربك فارغب» 1
پس چون فراغت يافتي به طاعت در كوشش و با اشتياق به سوي پروردگارت روي آورده و حضرت اميرالمؤمنين (ع) مي‌فرمايد: «غامض الفرصه عند امكانها فانك غير مدرك‌ها بعد فوتها» فرصت‌هاي پيش آمده را صيد كنيد واگر از دست بروند ديگر آن‌ها را به دست نمي‌آوريد.
آري اوقات فراغت اگر چه فرصت، نعمت و سرمايه ارزشمندي است كه بايد قدر آن را به خوبي دانست ليكن از جهت عدم توجه به برنامه‌ريزي مناسب و بهره‌گيري لازم از آن مي‌تواند به مسئله، مفصل و حتي ورطه خطرناكي براي همه اقشار جامعه به ويژه نسل نوجوان و جوان تبديل گردد. پژوهش‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد يكي از عوامل مهم بزهكاري در جوانان نبود برنامه مشخص براي غني‌سازي اوقات فراغت آنها در ايام فراغت است كه موجب شكل‌گيري زمينه‌هاي بزهكاري اجتماعي مي گردد لذا لازمه بهره‌گيري از اين فرصت سازنده و ارزنده محصور كردن و حفظ كردن آن از طريق برنامه‌ريزي مفيد و ايجاد فرصت‌هاي جديد تجربي خارج از محيط‌هاي رسمي مي‌باشد بايد اين اوقات ارزشمند و طلايي را آن گونه برنامه‌ريزي كنيم كه از برنامه‌هاي اولويت‌دار محسوب و آنگونه طراحي كنيم كه مختص به زمان خاصي نباشد.
لذا دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان خراسان رضوی ، با عنایت به اهمیت و ضرورت برنامه ریزی و بهینه سازی اوقات فراغت ، با سه اصل اثر گذاری ، جذابیت و استمرار و با رویکرد تربیتی اقدام به طراحی ویژه برنامه های اوقات فراغت نمود.


شیوه عمل در اوقات فراغت 93 :
1.    شیوه فراگیر:  در این شیوه برنامه ها باتوجه به اولویت بصورت عمومی اعلام میشود و کانون ها برای اجرا و حضور اعلام آمادگی می کنند. در این بخش همه کانون هائی که اعلام آمادگی کنند، در برنامه اوقات فراغت حضور خواهند داشت .ودر جهت اثر گذاری بیشتر دبیرخانه استان تعدای پایگاه ویژه فراغتی نیز خواهد داشت که برنامه های اوقات فراغت را باتوجه به اولویت ها پیگیری خواهند کرد.
اولویت ها در برنامه های اوقات فراغت:
نشاط و پویائی                                    فعالیت های گروهی                                             برنامه های تربیتی                                               برنامه های آموزشی
    برنامه های نشاط و پویائی: مسابقات فرهنگی وهنری – مسابقات ورزشی – جشنواره بازی های بومی و محلی –کو هنوردی – ورزشهای صبحگاهی – اردو های تفریحی محلی و منطقه ای – شرکت در برنامه عمرانی روستا  - مسابقات بازی های رایانه ای – و.....
    فعالیت های گروهی :تشکیل گروه سرود – گروه نمایش –گروه روزنامه دیواری – گروه نشریه – گروه های مطالعاتی کتب شهید مطهری – گروه علمی –گروه امداد و.....
    برنامه های تربیتی : دیدار با خانواده شهداء و جانبازان – برنامه دمی با همدمی –سلام سردار – بارش مهر – طرح برکت  و برنامه های که در بخش فعالیت به آنها اشاره شده است.
    برنامه های آموزشی : آموزش های قرآنی – آموزش احکام – آموزشهای فنی و حرفه ای – آموزش های هنری و.......

2.    پایگاه های ویژه فراغتی:
در این بخش تعدادی از کانون های توانمند برای اجرای ویژه برنامه های حوزه اوقات فراغت انتخاب و به اجرای برنامه خواهند پرداخت. لیست پایگاهها و برنامه ها متعاقبا اعلام میشود.
ملاحظات :
1.     همه کانون هائی که در اوقات فراغت اعلام حضور کردند باید بر طبق اولویت اعلامی برنامه ریزی و اجرای برنامه داشته باشند .
2.    همه کانون ها باید در بخش فعالیت های گروهی و تربیتی حضور فعال داشته باشند.
3.    ثبت مستندات اوقات فراغت ازجمله لیست شرکت کنندگان  (به تفکیک جنسیت و نوع ) – مشخصات مربیان – عناوین کلاسها – تعداد کلاسها – تعداد اردوها – رضایت نامه اردو – برنامه های ورزشی – تصاویر از کلاس ها  - افتتاحیه و اختتامیه اوقات فراغت و... در کانون الزامی است.   
4.    برنامه های اوقات فراغت باید در هردو بخش برادران و خواهران اجرا شود.
5.    کانون در اجرای همه برنامه ها بویژه برنامه های اوقات فراغت از تمام ظرفیت های منطقه ای و محلی باید استفاده نماید.
6.     در برنامه های اوقات فراغت استفاده از توانمندی های اعضاء کانون مورد تاکید می باشد.
7.    توجه به مسائل دینی و فرائض و نماز اول وقت و ترویج عملی ارزشها در برنامه های اوقات فراغت ضروری است.
8.     از طرح مسائل جنجالی سیاسی و جناحی در متن برنامه های اوقات فراغت پرهیز شود.
9.    کانون باید در طول اجرای برنامه ها ظرفیت های فرهنگی و علمی و اجتماعی و اقتصادی منطقه تحت پوشش را شناسائی و ثبت وساماندهی نماید.
10.        آراستگی ظاهر و رعایت آداب اجتماعی و اخلاقی از سوی مجریان برنامه، امری اجتناب ناپذیرمی باشد

سامانه جامع آمار و اطلاعات

مسابقات قرآنی مدهامتان