یکشنبه, 02 ارديبهشت 1397
فرم اعلام شماره حساب کانون ها
 1. کد شناسایی کانون(*)
  ورودی نامعتبر
 2. نام کانون(*)
  ورودی نامعتبر
 3. نام مسجد
  ورودی نامعتبر
 4. نام شهرستان
  ورودی نامعتبر
 5. شماره حساب(*)
  ورودی نامعتبر
 6. توضیحات
  ورودی نامعتبر
 7. (*)
     بازآوریورودی نامعتبر
 8.   

18 اسفند ماه