سه شنبه, 19 آذر 1398
فرم درخواست تأسیس کانون

لطفا قبل از تکمیل اطلاعات زیر شرایط و مراحل تاسیس کانون های فرهنگی و هنری و اساس نامه کانون ها را در بخش امور ساماندهی مطالعه فرمایید.

توجه فرمایید! پس از تکمیل اطلاعات زیر فرم درخواست تاسیس کانون را از بخش دانلودها برداشته و پس از تکمیل به دبیرخانه کانون های مساجد ارسال فرمایید.

 1. نام مسجد(*)
  ورودی نامعتبر
 2. آدرس دقیق مسجد(*)
  ورودی نامعتبر
 3. فاصله تا نزدیکترین مسجد(*)
  ورودی نامعتبر
 4. فاصله تا نزدیکترین کانون فرهنگی(*)
  ورودی نامعتبر
 5. نام و نام خانوادگی امام جماعت
  Invalid Input
 6. تلفن امام جماعت
  ورودی نامعتبر
 7. نام و نام خانوادگی رئیس هیدت امنا(*)
  ورودی نامعتبر
 8. تلفن رئیس هیدت امناء(*)
  ورودی نامعتبر
 9. نام و نام خانوادگی متقاضی
  ورودی نامعتبر
 10. (*)
     بازآوریورودی نامعتبر
 11.   

سامانه جامع آمار و اطلاعات

مسابقات قرآنی مدهامتان