سه شنبه, 19 آذر 1398

 

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی، همایش مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد مشهد شامگاه(۲۰خرداد) با حضور حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی دبیر ستاد هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، محمد حسین عبداللهی مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی، جعفر مروارید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و جمعی از مدیران، رابطین و اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد مشهد در رواق حرعاملی حرم مطهر برگزار شد.

 

 در این مراسم حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی دبیرستاد هماهنگی و نظارت بر کانون های مساجد کشور گفت:درخت تنومند کانون های فرهنگی هنری مساجد ۲۶ ساله شده است و از همان ابتدا کانون های مساجد با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با نگاه مبازه با تهاجم فرهنگی بنا شده است.

 

 وی با تاکید بر اینکه اگر مسجد خواستگاه همه مشکلات می بود اکنون بسیاری از مسائل و دغدغه ها وجود نداشت، افزود:مسجد متعلق به خداوند است و همه باید در خدمت مسجد باشیم و هر آنچه امکانات داریم باید در دل مسجد باشد همچنین اگر هنر وارد مسجد شود ارزش دو چندانی پیدا می کند و مسجدی می شود.

 

 محمد حسین عبداللهی مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی هم در این مراسم گفت: طبق قولی که داده شده بود مبنی بر اینکه بعد از ثبت کانون در سامانه بچه های مسجد سرانه واریز می شود این اتفاق افتاد و امروز برای هر کانونی که ثبت سامانه شده مبلغ ۲ میلیون ریال به حساب آنها واریز شده است.

 

 وی با اشاره به اینکه از محل اعتبارات استانی هم یکماه قبل ۲ میلیون ریال به حساب کانون ها واریز شده است، اظهارداشت:مرحله بعدی واریز سرانه هم در آینده رقم خواهد خورد ولی در حال حاضر کانون ها در مرحله ثبت اعضای خود هستند و هر کانونی که بتواند عضو بیشتری ثبت کند از خدمات بهتری برخوردار خواهد شد.

 

 همچنین در این مراسم جعفر مروارید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی هم با اشاره به اینکه کارکردهای متنوع و به شدت فرهنگی و اجتماعی مسجد به خوبی نشان دهنده نگاه پیشرو و تعالی بخش بزرگان دینی ما است، افزود:در روزگاری که شعار فعالیت های دینی و سمن ها در جامعه پر رنگ است و مدام در فضای روشنفکران و فعالان اجتماعی مورد تاکید قرار می گیرد بد نیست به صدر اسلامی برگردیم و ببینیم چگونه مسجد یک ساختار غنی و روزآمد مدنی بوده است.

 

 وی با بیان اینکه کانون های فرهنگی هنری مساجد باید با توسعه فعالیت های خویش در عرصه های گوناگون زندگی آموزه های دینی رادر جامعه جاری و نهادینه سازند، ادامه داد:با اصالت دادن فعالیت های مبتنی بر مسجد با کمترین هزینه و مشکل می تونیم فرهنگ و هنر دینی را به دست آوریم.

 

روابط عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی

 

سامانه جامع آمار و اطلاعات

مسابقات قرآنی مدهامتان

سامانه شناسایی مراکز رضوی

مرکز آزمون