سه شنبه, 19 آذر 1398

 

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی،محمد حسین عبداللهی مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی گفت:فرهنگ یک جامعه روشنگر روح آن جامعه است و نمودها و فعالیت های فرهنگی به منزله پدیده ها و رفتارهایی است که روح از خود بروز می دهد، فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و با انحراف فرهنگ هر چند جامعه در ابعاد اقتصادی، سیاسی یا نظامی قدرتمند باشد ولی میان تهی خواهد شد، هرگاه جامعه ای وابستگی فرهنگی و یا گرایش به فرهنگ مخالف داشته باشد به ناچار سایر ابعاد آن جامعه هم به جانب مخالف گرایش پیدا می کند و در نهایت مستهلک می شود.

 

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی ادامه داد:افرادی که در پست مدیریت فرهنگی مشغولند جهت افزایش بهره وری در امور فرهنگی باید دارای سطح علمی و توانایی های لازم باشند لذا دوره آموزشی مدیریت فرهنگی ویژه مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد مشهد با همکاری معونت فرهنگی حوزه علمیه خراسان برگزار می شود تا با ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهی مدیران فرهنگی معضلات و آسیب های اجتماعی کاهش یابد.

 

عبداللهی اظهار داشت:این دوره با اهداف تربیت نیروهای متخصص و متعهد، توانمندسازی و ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت افسران جنگ نرم، آشنایی با راهبردهای فرهنگی امام(ره) و مقام معظم رهبری، آشنایی با چیستی فرهنگ، عوامل سازنده و تغییر دهنده فرهنگ، آشنایی با نسبت دین و فرهنگ،آشنایی با مهندسی فرهنگ، الگوی پیشرفت اسلامی وایرانی، آشنایی با جهانی شدن و آشنایی با آسیب های اجتماعی برگزار می شود.

 

وی افزود: انتظار می رود بعد از پایان این دوره ها مدیران توانایی درک صحیح مبانی نظری کلیه درس های مربوطه، ویژگیهای و شایستگی های لازم برای ایفای نقش مدیر فرهنگی، سرپرستی فعالیت های فرهنگی در کانون های مساجد، توانایی ایفای نقش مسئول فرهنگی در مساجد و انتقال تجربیات و آموخته های خود به دیگران را به دست آورند.

 

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی گفت: در تدوین مطالب آموزشی مورد نیاز این دوره تلاش ها و کارشناسی فراوانی صورت پذیرفته و از دیدگاه ها و تجربیات صاحب نظران و فعالان فرهنگی در تدوین این روش آموزش استفاده گردیده است، با توجه به پویا بودن فرهنگ و لزوم نوآوری و خلاقیت در امور فرهنگی، تدوین سرفصل های آموزشی این دوره هم به مدلی ختم گردیده که در آن فراینده تعیین سرفصل ها به صورت پویا طراحی می شود.

 

عبداللهی اظهارداشت: دوره آموزشی مدیریت فرهنگی ویژه مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد مشهد با همکاری حوزه علمیه خراسان شامل آموزش ۱۴ عنوان درسی برابر با ۵۶ ساعت آموزشی است که روز ۵ شنبه ۲۶ آذر در مدرسه عالی نواب از ساعت ۱۴ برگزار می شود.

 

روابط عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی

 

سامانه جامع آمار و اطلاعات

مسابقات قرآنی مدهامتان

سامانه شناسایی مراکز رضوی

مرکز آزمون