سه شنبه, 19 آذر 1398

آیین نامه تشکیل هسته های  پژوهشی

مقدمه:

تاسیس و راه اندازی  هسته های پژوهش در حد اقل ده درصد کانون ها و ضرورت ارایه فراخوان پژوهش جهت فعالسازی آ ن ها با عنوان تکلیف اولیه برای دفتر پژوهش معین شده است. هسته های پژوهش کانون های فرهنگی هنری مساجد با بهره مندی از ظرفیت ها و قابلیت ها ی جوانان متدین و انقلاشبی می توانند به عنوان سرمایه های ارزشمند کشور در عرصه علمی و به ویژه مواجهه هوشمندانه با معضلات فرهنگی موجود و ممکن، به گونه ای پویا مطرح شوند. این هسته ها در صورت هدایت صحیح مبتنی بر یک نقشه هدفمند و جهت مند می توانند زمینه موثر برای توانمندسازی کانون های فرهنگی هنری مساجد در راستای تحقق رسالت و ماموریت خود یعنی احیای کارکرد های واقعی فرهنگی تبلیغی مساجد فراهم نموده و گام موثر و هدفمندی در مسیر تحقق مسجد طراز اسلامی بردارند.

 مقتضی است با برنامه ریزی برای بالندگی و رشد هرچه بیشتر هسته ها در مسیر ماموریت ها و رسالت ستاد ابتدا با شناسایی وضعیت موجود آنانبه لحاظ کمی و کیفی با ماموریت ها و وظایف محوله و سپس رتبه بندی و سطح بندی آن ها باعث هزینه کرد هدفمند منابع و امکانات حمایتی شده و هم شرایط انگیزشی بیشتر و همچنین رقابت سازنده را فراهم نمود. آیین نامه تشکیل هسته های پژوهشی سال 1394 ذیل نگاه منظومه وار برنامه های معاونت آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون های مساجد در مسیر تحقق مسجد طراز اسلامی تنظیم شده است.

راهبرد:

اقتدار علمی لازمه پیشرفت

بدون انواع دانش، اقتدار كشور امكان‏پذير نيست. دانش اقتدار مى‏آورد.گذر از دشوارى‌ها، عبور از خطرگاه‌ها و لغزشگاه‌ها در ايران اسلامى، اگر به دو سه ركن و مقدّمه نياز داشته باشد، يكى، پيشرفت علمى است؛ سياست "پيشرفت علمىبا شتاب بالا" يك سياست بنيادى براى نظام است؛ پيشرفت واقعى كشور هم جز با پيشرفت علم امكان‌پذير نيستالبتّه مخاطب من، همه‌ى اطراف قضيّه‌اند؛ هم شما جوانهاى عزيز كه داريد كار ميكنيد، علم مى‌آموزيد، تحقيق ميكنيد، خودتان را از درون پرورش ميدهيد و احياناً كارهاى برجسته و جالبى هم از شما سرميزند - كار فقط كار فيزيكى نيست؛ ارائه كردن فكر، ارائه كردن نظر، تلاش كردن براى رسيدن به نظرات برتر، جزو بافضيلت‌ترين كارها است؛ البتّه بايد در حدّ ذهنيّت متوقّف نماند - مخاطبيد،كار را بايد دنبال كنيد؛ كارها را از صفر شروع نكنيد؛ كارهاى برجسته‌اى انجام گرفته، براساس آن كارها پيش برويد؛ سعى كنيد خلأها را پيدا كنيد، نقايص و ضعفها را پيدا كنيد، آنها را جبران كنيد؛ قوّتها را، نقاط قوّت را از دست ندهيد.[1]

 

تعریف هسته پژوهشی:

جمعی علاقه مند به تحقیق و تبیین لوازم و مقدمات علمی احیای مسجد طراز اسلامی در راستای دستیابی به چشم انداز جامعه­ی اسلامی مسجد محور.

اهداف هسته‌ی پژوهش

الف)هدف کلی :

تربیت محقق مسجدی در راستای احیای مسجد طراز اسلامی

ب)اهداف عملیاتی:

1)سرجمع کردن، مدون کردن، منظم کردن و نظام مند کردن مقدمات علمی پیش نیاز برنامه ریزی و طرح ریزی در حوزه مسجد طراز اسلامی

2) ترویج و تقویت امر تحقیق و پژوهش محوری در کلیه تصمیم گیری ها، طرح ریزی ها و فعالیت های کانون های فرهنگی هنری

3) تأمین نیازهای پژوهشی ستاد عالی و کانون ها ازطریق هسته های پژوهش

4)ترویج و تقویت روحیه کار دسته جمعی در افراد نخبه

5)شناسایی و احیاء خرده فرهنگ های محلی، شهدا و خانواده های شهدا

6) شناسایی و ارتقاءجوانان با استعداد انقلابی نویسنده 

7) شناسایی و اولویت بندی مستمر مسائل و مشکلات اصیل فرهنگی- تربیتی در سطوح محلی، منطقه ای،شهری و کشوری به منظور جهت دهی به همه برنامه ها

8) زمینه سازی برای شناسایی، جذب و همکاری نخبگان محلی و منطقه ای برای ارتقاءسطح و عمق فعالیت های پژوهشی جهت احیای مسجد طراز اسلامی و ارتقاءجوانان با استعداد انقلابی نویسنده 

ماموریتهای هسته های پژوهش

الف)صرفاً جهت جمع آوری اطلاعات (میدانی و کتابخانه ای)

اطلاعات میدانی:

-         برای برنامه ریزی بهتر و متناسب با شرایط بومی و منطقه ای و مبتنی بر واقعیت

-         برای تبیین وضع موجود مساجد در نسبت با مسجد طراز اسلامی در قالب برنامه های مختلف.

 اطلاعات کتابخانه ای:

-         برای جمع آوری داده ها و مطالب جهت بهره برداری و به کار گیری در یک تحقیق و پژوهش جامع،

-         برای جمع آوری داده ها و سرجمع کردن مطالب برای تصویر وضع مطلوب

ب)به جهت تامین محتوای مورد نیاز برای برنامه ها ی مختلف و اقدامات ستاد و محتوای مورد نیاز برای تولید کتاب؛ نشریه، مستند،فیلم و ...).

ج) به جهت پشتیبانی نظری و تامین عقبه تئوریک طرح ریزی ها و برنامه ریزی های ستادی و استانی

 

شرایط اعضای هسته پژوهش(شرایط اختصاصی)

1)      تعداد اعضای هسته پژوهش می تواند بین3،5،7 نفر متغیر باشد.(مجموع اعضاء فرد بوده و دارای جنسیت واحد باشند.)

2)      در دو گروه نوجوانان و جوانان تقسیم می شود:

الف) شرایط سنی در گروه نوجوانان از 12 سال تا 18 سال

ب) شرایط سنی در گروه جوانان از 18 سال به بالا

3) همه اعضاء می بایستی از یک کانون باشند .

 

صلاحيت‌هاي مسئول هسته پژوهش:

1)      دارای برجستگی‌های علمی، معنوی، فکری و قدرت تفهیم این خصوصیات بدون ادعا به دیگران.

2)      دارای صفات اخلاقی چون، سعه صدر، صبر، خوش برخوردی و دیگر مکرمت های اخلاقی.

3)      اهل مطالعه و دارای پشتوانه فکری و اندیشه‌ای.

4)      از اعضای موثر در کانون .

 

مدارک لازم جهت ثبت هسته پژوهش:

1)      کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هسته

2)      یک قطعه عکس 4*3 اعضای هسته

3)      فرم درخواست از کانون فرهنگی هنری و تأئیدیه دبیرخانه استان

4)      تکمیل فرم های مربوطه

 

مراحل تشکیل هسته پژوهش:

1)      معرفی مسئول هسته پژوهش در قالب فرم درخواست از سوی کانون فرهنگی هنری مساجد(نمونه برگ شماره یک)

2)      دریافت فرم های تشکیل هسته از دبیرخانه استان(نمونه برگ های شماره سه ، چهار و پنج)

3)      تکمیل و ارائه فرم ها و مدارک نامبرده به کارشناس آموزش و پژوهش دبیرخانه استان

4)      تشکیل و ثبت هسته پژوهش توسط کارشناس آموزش و پژوهش با همکاری کانون تخصصی پژوهش استان در سایت http://omranemanavi.ir  

5)      ارسال فرم شناسنامه هسته پژوهش به ستاد عالی توسط دبیرخانه استان(نمونه برگ شماره سه) از طریق سایت

6)      تائید و ثبت کد شناسایی برای هسته پژوهش توسط ستاد عالی صدور و ارسال کد گواهی ثبت هسته به دبیرخانه استان.

7)      کلیه مدارک و سوابق  مربوط به هسته ها  تا اطلاع ثانوی در داخل دبیرخانه های  استانی نگهداری می شود.

نکات قابل توجه:

1)       پس از ثبت هسته پژوهش، کارشناس آموزش و پژوهش دبیرخانه استان وظیفه هماهنگی و نظارت بر هسته های پژوهش را از طریق کانون تخصصی پژوهش عهده دار می باشد.

2)      تمام مراحل ثبت هسته، ساماندهی و پیگیری برنامه ها با همکاری کانون تخصصی پژوهش می باشد.

3)      کانون تخصصی پژوهش موظف است جهت برنامه ریزی و اجرایی نمودن سیاست های ستاد عالی و بهره برداری هر چه بهتر و بیشتر از برنامه ها هسته مرکزی پژوهش با شرایط ذیل راه اندازی نماید:

1-3) تعداد اعضای هسته مرکزی پژوهش حداقل 5 و حداکثر7 نفر باشد. (فرد باشد)

2-3) هر استان موظف به تشکیل یک هسته مرکزی پژوهش ویژه برادران و یک هسته مرکزی ویژه خواهران می باشد.

3-3) کارشناس آموزش و پژوهش به عنوان ناظر هسته مرکزی می باشد.

3-3) اعضای هسته مرکزی پژوهش؛ مسجدی، متعهد و آشنا و علاقمند به فعالیت های پژوهشی، فعال در عرصه نویسندگی و علمی و ارائه دهنده محصولات علمی و پژوهشی همچون مقاله، کتاب،و... باشند

4-3) اعضای هسته مرکزی پژوهش ترکیبی متشکل از طلاب و دانشجویان مسجدی باشد.

5-3) همه اعضاء می توانند از یک کانون نباشند

6-3) را بطین خواهر که حائز شرایط فوق باشند؛ در اولویت پذیرش در اعضای هسته مرکزی پژوهش خواهران قرار میگیرند.

 

 

باسمه تعالی

شماره :                 

تاریخ:                  

              نمونه برگ درخواست هسته پژوهش (نمونه برگ شماره یک)

 

مسئول محترم دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان......................................

سلام علیکم

       احترامأ بدینوسیله اینجانب ...................................... مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری ....................................................... با کد شناسایی............................................. و آگاهی کامل از ضوابط تشکیل هسته های پژوهشی،درخواست تشکیل هسته پژوهشی دارم.ضمنا جناب آقای/سرکار خانم ......................................................... به عنوان مسئول هسته پژوهشی معرفی می شود.مستدعی است دستور فرمائید مطابق ضوابط اقدام فرمایند.

                                                                                نام و نام خانوادگی

                                                                                   مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری ............

                                                                              مهر و امضاء

 

 

باسمه تعالی

شماره :                 

تاریخ:                  

              نمونه برگ تأئید هسته پژوهش (نمونه برگ شماره دو)

 

مدیرمسئول محترم کانون فرهنگی هنری...................................... (کانون تخصصی پژوهش)

سلام علیکم

       احترامأ عطف به درخواست کانون فرهنگی هنری ............................. موضوع نامه شماره ............................................

مورخ ............................... (نامه پیوست) جهت تائیدیه صادر می گردد. شایسته است پس از ثبت و تشکیل هسته پژوهش، نتیجه را به دبیرخانه استان اعلام فرمائید.

 

                                                                   نام و نام خانوادگی

                                             مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان………

                                                                   مهر و امضاء

 

نمون برگ شناسنامه هسته پژوهش (نمونه برگ شماره سه)

شناسنامه هسته پژوهش

□□□-□-□-□□

نام هسته پژوهش                                                           کد شناسایی

 

استان:

شهرستان:

نام مسجد:

نام کانون فرهنگی هنری:

نام هسته پژوهش:

سال تأسیس کانون:

نام مسئول کانون:

نام مسئول هسته:

نشانی کانون:

تلفن کانون:

نشانی محل سکونت مسئول کانون:

 

نشانی محل سکونت مسئول هسته:

تلفن  همراه مسئول کانون:

تلفن همراه مسئول هسته:

نشانی پست الکترونیکی مسئول کانون:

نشانی پست الکترونیکی مسئول هسته:

 نشانی وبلاگ مسئول کانون:

نشانی وبلاگ مسئول هسته:

اسامی اعضای هسته پژوهش

1-

5-

2-

6-

3-

7-

4-

 

 

 

نمون برگ فرم شناسایی (نمونه برگ شماره چهار)

نام مسجد:                                                         نام کانون:                                          سال تأسیس کانون:                       

  آدرس کانون:  

استان:                   شهرستان:                            شهر:                     خیابان:                       کوچه:                          پلاک:

 

کد پستی :                                                                                        تلفن تماس با کد شهرستان:

 

مشخصات کانون:

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات مسئول کانون:

نام و نام خانوادگی:                                         فرزند:                         شماره ملی:                           شماره شناسنامه :

 

تاریخ تولد:                                                  میزان تحصیلات :                                       رشته تحصیلی:    

                      

شغل:                                                         تلفن همراه:                                       تلفن ثابت با کد شهرستان:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مشخصات مسئول هسته:

نام و نام خانوادگی:                                         فرزند:                         شماره ملی:                           شماره شناسنامه :

 

تاریخ تولد:                                                  میزان تحصیلات :                                       رشته تحصیلی:  

                        

شغل:                                                         تلفن همراه:                                       تلفن ثابت با کد شهرستان:

 

 

 

 

 

 


نمون برگ فرم شناسایی اعضای هسته پژوهش (نمونه برگ شماره پنج)

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

تاریخ تولد

شغل

تلفن همراه

تلفن ثابت  باکد شهرستان

رایانامه

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 


شرح سوابق و تجربیات مسئول و اعضای هسته پژوهش

شرح سوابق مسئول هسته پژوهش:

 

شرح سوابق اعضای هسته پژوهش:

 

 

 

 

دریافت فرم های تشکیل هسته از دبیرخانه استان

تکمیل و ارائه فرم ها و مدارک نامبرده به کارشناس آموزش و پژوهش دبیرخانه استان

تشکیل و ثبت هسته پژوهش توسط کانون تخصصی پژوهش

تائید و ثبت کد شناسایی برای هسته پژوهش توسط ستاد عالی صدور و ارسال کد گواهی

 ثبت هسته


دریافت فرم های تشکیل هسته از دبیرخانه استان

تکمیل و ارائه فرم ها و مدارک نامبرده به کارشناس آموزش و پژوهش دبیرخانه استان

تشکیل و ثبت هسته پژوهش توسط کانون تخصصی پژوهش

 تخصصی پژوهش

 

ارسال فرم شناسنامه هسته پژوهش به

 ستاد عالی توسط دبیرخانه استان

 

تائید و ثبت کد شناسایی برای هسته پژوهش توسط ستاد عالی صدور و ارسال کد گواهی ثبت هسته

معرفی مسئول هسته پژوهش در قالب فرم درخواست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار شرکت کنندگان در هفتمین همایش ملی نخبگان جوان 17/07/1392

سامانه جامع آمار و اطلاعات

مسابقات قرآنی مدهامتان