سه شنبه, 21 آبان 1398

 

شرح وظایف رابطان منطقه ای استان خراسان رضوی

 

 

1-جهت دهی تمام برنامه ها با محوریت ماموریت های 6 گانه ستاد عالی( خانواده. جمعیت. امر به معروف. کارآفرینی. بصیرت افزایی. اقتصاد مقاومتی)

و حوزه عفاف و حجاب.

2-شناسایی پتانسیل های موجود در هر منطقه و ساماندهی اعضا ( تکمیل فرم پیوست).

3-ارائه برنامه منسجم جلسات منطقه ای تا پایان سال 94( زمان. مکان. محتوی ).

4-شرکت در جلسات رابطان منطقه ای دبیرخانه کانون مساجد استان.

5-آسیب شناسی فعالیت ها، تعاملات و عملکرد امور خواهران کانون ها، ارائه طرح

و برنامه جهت بهبود وضعیت موجود و ارائه آن به صورت مکتوب به دبیرخانه در هر ماه.

6-ارائه گزارش جلسات برگزار شده  به صورت فصلی به امور خواهران کانون مساجد استان.

7-معرفی واحد خواهران کانون های منطقه (در صورت عدم معرفی، ارتباط با مدیر کانون

جهت معرفی رابط خواهران (تکمیل فرم شماره 2).

8-تهیه گزارش از وضعیت فعالیت خواهران فعال و نخبه در کانون های زیرمجموعه

(شناسنامه فرهنگی ) و ارزیابی کانون های منطقه.

9-پیشنهاد برنامه های مناسبتی و ابتکاری در سال 94.

10- ارتباط مستمر با واحد خواهران دبیرخانه استان .

11-راه اندازی وبلاگ یا نشریه منطقه ای جهت انعکاس اخبار و برنامه های هر منطقه

با همکاری بانوان آن منطقه  .*

12-هماهنگی با کانون های منطقه جهت بازدید .*

13-ابلاغ و انعکاس سریع برنامه های دبیرخانه به کانون های منطقه.

14-بازدید از بخش خواهران کانون ها. *

15-برگزاری نمایشگاه از فعالیت های خواهران کانون های منطقه. *

16-داشتن سیر مطالعاتی با اولویت فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)

در راستای احیاء نظام زن و خانواده ازطریق تشکیلات منسجم در بستر مسجد طراز اسلامی.

17-ترویج و نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب، نماز، احکام در بین جوانان و نوجوانان .

18-برگزاری مسابقات مختلف در مناسبت های ملی مذهبی با اولویت موضوعات بند 1.

19-ایجاد  فضا جهت تبادل افکار و نظرات خواهران کانون ها.

20-ارائه تسهیلات و خدمات تشویقی به اعضای برتر کانون ها در منطقه

( منطقه ای. شهرستانی. استانی ) *

21- گسترش و تعمیق فعالیت های بخش خواهران کانون های فرهنگی و هنری مساجد منطقه.

 

 

سامانه جامع آمار و اطلاعات

مسابقات قرآنی مدهامتان