سه شنبه, 21 آبان 1398

 کدک , جملات زیبای رهبر در مورد کودک

تجملات و اسراف

اگر در جامعه قناعت وجود داشته باشد، زیاده روی و اسراف و ریخت و پاش نباشد، اگر حرص و افزون طلبی در امور مادی نباشد، این جامعه به بهشت و گلستان تبدیل می شود.
امام بزرگوار ما خودش مظهر همین معنا بود؛ آدمی بود که تعیّنات دنیوی، حقیقتاً برایش ارزش نداشت. آدم این را در آن مرد معنوی و بزرگوار می دید که تعیّنات، تعلّقات و تکلّفات دنیوی، اصلاً برای خودش ارزش نداشت!

ادامه مطلب: الگو پذیری صحیح از حضرت زهرا(س)

سامانه جامع آمار و اطلاعات

مسابقات قرآنی مدهامتان