یکشنبه, 02 ارديبهشت 1397

برای اطلاعات بیشتر به سایت    www.mobahelefestival.ir مراجعه نمایید/

 

 

روابط عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی

18 اسفند ماه

سامانه شناسایی مراکز رضوی

مرکز آزمون